hlava

1. Rozdíl mezi oxidem titaničitým a lithoponem

Spousta lidí není čirý oxid titaničitý a lithopon tyto dva bílé pigmenty, jsou ve tvaru bílého prášku, nerozpustné ve vodě, ochrana životního prostředí zelená netoxická, příroda je také nějaká blízko, světlo od vzhledu není dobré rozlišit, ale oxid titaničitý než lithopon širší sortiment… Krycí síla těchto dvou druhů produktů a bělost, jas jsou přibližně stejné, nelze říci, kdo je dobrý, kdo je špatný, můžeme si vybrat a koupit podle jejich potřeb, aby vyhovovaly jejich produktům .

Oxid titaničitý chemické vlastnosti stabilní, je to druh kyselého amfoterního oxidu, téměř žádná reakce s jinými prvky a sloučeninami při pokojové teplotě, na kyslík, čpavek, dusík, sirovodík, oxid uhličitý, oxid siřičitý nejsou účinné, nerozpustné ve vodě , tuk, nerozpustný ve zředěné kyselině a anorganické kyselině, alkálie, rozpustný pouze v kyselině fluorovodíkové.Samozřejmě, pokud to musíte dát do vody, je možné použít i malé částice oxidu titaničitého, pokud je to možné, abyste mohli vytvořit suspenzi s vodou, o něco lépe.V posledních letech čínský průmysl oxidu titaničitého tváří v tvář zahraničnímu tlaku průmyslu v takové situaci profesionální výrobci oxidu titaničitého nadále tvrdě pracují na zlepšení a doufají, že jednoho dne může dohnat tempo mezinárodní poptávky.

2. Krycí schopnost lithoponového prášku
Lithopon na vnější straně představuje bílou práškovou látku a je nerozpustný ve vodě.Při nákupu lithoponu je jeho bělost standardem, který ukazuje kvalitu lithoponu.Čím vyšší bělost, tím lepší kvalita lithoponu, takže pokud chce výrobce zpracovat a vyrobit lithopon s vynikající kvalitou a výkonem, bělost lithoponu.Čím vyšší je bělost lithoponu, tím silnější je krycí schopnost potaženého předmětu.Když si tedy spotřebitelé vyberou lithopon, je krycí schopnost jedním z ukazatelů, kterým lithopon u nátěrů věnuje pozornost.Když spotřebitelé používají lithopon, rozhodně chtějí používat méně lithoponové barvy a mohou předmět účinně zakrýt.Proto krycí schopnost určuje použití lithoponu v nátěru.výkon.
3. Jaké aspekty práce ovlivňují při výrobě a zpracování Lithoponu krycí schopnost Lithoponu?
Mezi nimi distribuce velikosti částic ovlivňuje barvu, tónovací schopnost, disperzi a krycí schopnost lithoponu.Tato situace ovlivňuje základní výkon lithoponu.Pokud chcete zlepšit vysoký výkon Lithoponu, můžete nejprve prostudovat a analyzovat distribuci Lithoponu a formulovat metody zlepšení.Nejen to, samotný lithopon má také mnoho funkčních ukazatelů, jako je odolnost proti povětrnostním vlivům a voděodolnost jsou také velmi důležité.Tyto funkční ukazatele Lithopone mají přímý dopad na jeho výkon, který také určuje kvalitu jeho produktů.Pro zpracování a výrobu vysoce kvalitního lithoponu je proto nutné kontrolovat různé funkční ukazatele lithoponu.


Čas odeslání: 26. listopadu 2021